Informasjon til deltagere og foresatte Sognsvann Sommerskiskole 2018

Nedenfor følger punktvis informasjon til deltagerne og foresatte.sognsvann-sommerskiskole-14.jpg

Fint om alle tar en titt på deltakerlisten og sjekker at den stemmer, evt. melde om ved feil/mangler.

Oppmøte- og oppholdssted:

Nedenfor finnes kart over oppmøte- og oppholdssted for Sognsvann Sommerskiskole.

Lokalet vi bruker som oppholdssted er det samme som i 2012-2017. Det ligger i Solvang Hagekoloni avdeling 4, og er i utgangspunktet et felleshus for hagekoloniene. Huset ligger i trafikkfrie omgivelser, med nær tilknytning til marka, gangveier, lekeplass og fotballbane. (Se kart for øvrig info)

Vi har ikke tilgang til dusj, men erfaringsmessig er behovet ikke så stort. Viktig å kle seg etter vær! Sørg for å ha med nok skiftetøy, tørre sokker, supertrøyer, t-skjorter etc.

Vi vil være i aktivitet stort sett hele dagen så ha gjerne på “treningstøy” også når vi ikke er ute og trener.

Det vil mandag morgen stå trenere med refleksvester ved inngangen til hagekoloniene i Nordbergveien (Usikker på veien? Følg Nordbergveien oppover til det står trenere i gule refleksvester på høyre hånd).

Kart over oppmøte- og oppholdssted

Program:

Vi følger oppsatt program. Veldig fint om foreldre henter presist så noen slipper å sitte igjen alene med oss trenerne.

Torsdag er det lagt opp til grilling. Vi må dessverre ta forbehold om fint vær, da det ikke er plass til alle inne ved regn. Vi vil grille på kullgrill, og ordner selvfølgelig med kull og pølser til alle utøverne.

Foreldre og andre er hjertelig velkommen til å delta, her vil det være mulig å knytte bånd med foreldre på tvers av klubber og forhøre seg om treningstips el. med trenerne. Oppfordrer foreldre som ønsker å delta til å medbringe egen mat og drikke.

Pakkeliste:

Det er viktig at utøverne kler seg etter vær, og har med nok skift. Det oppfordres til at alt tøy merkes med navn og klubb, da det erfaringsmessig blir litt kaostisk med alt skiftetøyet.  Alle løpere vil få refleksvester, disse skal medbringes hver dag og brukes på alle økter.

  • Hjelm er påbudt på alle rulleskiøkter
  • Staver, gjerne med rulleskipigger
  • Rulleski skøyting/kombi (hvis du har, ellers får du låne). Vi kommer kun til å gå skøyting
  • Løpesko og skisko (hvis du ønsker å låne rulleski er det en fordel om du har NNN sko, vi har  ski med SNS)
  • Supertrøyer og t-skjorter
  • Shorts, tights
  • Alle utøvere vil få drikkeflaske, men drikkebelter kan/bør medbringes
  • Refleksvesten deltakerne får utdelt mandag

Utøverne kan selv velge om de mellom øktene vil gå i vanlig klær eller treningstøy.

Å ha med nok tørre klær og skift kan ikke overvurderes. Utøverne skal være i mye aktivitet og vi ønsker ikke at noen blir syke!

Det vil være mulig å oppbevare tøy, rulleski el. i lokalet over natten, men evt. vått og fuktig tøy bør hjem for å tørkes.

Måltider og drikke:

Utøverne vil få servert brød måltid(er) og frukt måltid(er). Det vil til en hver tid stå saft og vann fremme. Det er viktig at utøverne får i seg nok væske, og dermed fint om det oppfordres til dette hjemme!

Sikkerhet:

Trenerne forplikter seg til å gjennomføre trygge økter, og sørge for at alle barn opplever treningen som positiv!

Foreldre er PÅLAGT å sende med hjelm til utøverne og sørge for at denne er tilgjengelig hver dag.

Alle vil få refleksvest for sin egen sikkerhet, denne skal medbringes hver dag.

Trenerne medbringer alltid en liste med foreldres kontaktinformasjon. Vi oppfordrer alle til å tegne helårsforsikring gjennom skiforbundet, alle barn under 13 år, som er medlem i klubb er imidlertid dekket.

Spørsmål eller liknende? Ta gjerne kontakt på e-posten, evt. telefon.

Kontakt:

Administrativt/sportslig: sognsvannsommerskiskole@gmail.com

Einar Kjelland-Mørdre – 98844385
Fredrik Grøvdal   –  90063739
Fredrik Ole Andersen   –  95479090

Vi gleder oss stort!

Leave a comment

Filed under Sommerskiskole

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s